Disclaimer

Algemeen

Perfect Serve is een onderdeel van de High Quality Food Group. (Kamer van Koophandel 73708178) en verleent u hierbij toegang tot de website van Perfect Serve en nodigt u uit het aangebodene te bestellen of te kopen. De High Quality Food Group behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Perfect Serve spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Perfect Serve of High Quality Food Group.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij High Quality Food Group. Zonder schriftelijke toestemming van High Quality Food Group is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Comments are closed.